Klachtenregeling

  Bij de afhandeling van een klacht is het mogelijk om in beroep te gaan bij Christine Bak die als onafhankelijke partij een voor NIVH Panta Rhei bindende uitspraak zal doen. 

  Klachtafhandeling vindt plaats binnen 4 weken. Als dat niet mogelijk is dient de klager dat binnen deze 4 weken te vernemen met argumentatie over de reden van uitstel en met een indicatie over de termijn van het geven van uitsluitsel.

  Klachten en hun afhandeling worden geregistreerd en bewaard gedurende 5 jaar.

  Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

  NIVH heeft evaluatieformulieren over de docenten en over de cursussen. Als de uitkomst van evaluaties daar aanleiding voor geeft zal actie worden ondernomen om de belangen van de cursisten en om de kwaliteit van de cursussen te bevorderen door de uitkomsten te implementeren in de cursussen.

  Registratieformulier NIVH van klachten en hun afhandeling.

  • Datum van binnenkomen klacht:
  • Tekst van de klacht:
  • Datum vergadering betreffende deze klacht:
  • Beleidsoverwegingen:
  • Datum antwoord:
  • Tekst antwoord aan klager:
  • Datum reactie van klager:
  • Tekst reactie van klager:
  • Evaluatie en afronding :
  • Klager richt zich op vertrouwenspersoon:
  • Datum klacht:
  • Tekst klacht:
  • Datum en tekst uitspraak vertrouwenspersoon:
  • Evaluatie en afronding: