Nascholing bij NIVH Panta Rhei

Naam instituut: Nascholing Instituut voor Haptotherapeuten Panta Rhei

Cursustitel: doorgroeien naar thymotactiel contact.

Cursuskosten: € 750 ,= voor 3 dagen

Kosten voor cursusmateriaal: € 7,50 voor de aanschaf van Adesse Animo bij de VVH

Alle gegevens en informatie worden vertrouwelijk behandeld.

  1. Aanbod: een nascholingscursus over thymotactiel contact.
  1. Aanmelding kan plaatsvinden via het formulier op de website. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van het formulier volgt een bevestiging per email. Daarna is de aangemelde cursist gerechtigd om de inschrijving, gedurende 14 dagen na de bevestigingsdatum, te annuleren.
  1. Bij een inschrijving waarbij de cursus is volgeboekt volgt bericht hierover. Plaatsing op een wachtlijst is dan mogelijk.
  1. 2 weken voor aanvang van de cursus krijgt de cursist bericht over het doorgaan en tevens de factuur.
  1. Betaling kan na de ontvangst van de factuur. Na overleg kan tot betaling in termijnen besloten worden
  1. Overmacht kan voor het NIVH reden zijn voor wijziging van data. Als de nieuwe data niet passen dan volgt restitutie van cursusgeld voor de betreffenden.
  1. Eventuele annulering dient schriftelijk plaats te vinden. Als dat binnen 14 dagen voor aanvang geschiedt dan is de helft van het cursusgeld verschuldigd.
  1. Het copyright en het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berusten bij het NIVHPR
  1. Afronding van een cursus gaat gepaard met het verkrijgen van een certificaat.