Privacy

  Alle informatie betreffende cursisten/deelnemers is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten. NIVHPR zal daarom de ontvangen informatie geheim houden en heeft hiertoe o.a. al haar opdrachtnemers en medewerkers een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen. NIVHPR neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

   De persoonsgegevens die wij verwerken bij aanmelding, zijn:
   – Voor- en achternaam
   – Geslacht
   – Geboortedatum
   – Geboorteplaats
   – Adresgegevens
   – Telefoonnummer
   – E-mailadres
   – Opleidingsniveau
   – Werkervaring

    Delen met anderen
    NIVHPR deelt geen gegevens met derden, tenzij met toestemming.

    Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
    Personen zijn gerechtigd om hun gegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast telt het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door NIVHPR en bestaat het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

     Bewaartermijnen
     cursus                                        7 jaar
     dossiers studenten                   5 jaar
     financiële administratie         10 jaar
     e-mailadressen                          opzegbaar 

     Waarvoor gebruikt NIVHPR deze gegevens?


     – Het bevestigen van plaatsing voor een cursus 
     – Het afhandelen van de betaling
     – Verzenden van een mailing betreffende een te volgen cursus 
     – Indien gewenst te kunnen bellen.
     – Informeren per mail over nieuwe ontwikkelingen
     – Om studiemateriaal toe te zenden
     – Om een certificaat te kunnen maken